6. DÖNEM 8. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI
17 Eylül 2021, Cuma

Ankara Kızılcahamamda gerçekleştirilen 6.Dönem 8. Başkanlar Kurulu Toplantısına Şube Başkanımız Özcan ÇİÇEK katılım sağladı. Toplu sözleşme kazanımları hakkında genel merkezimiz tarafından bilgilendirme yapıldı.

6. Dönem Toplu Sözleşmede elde edilen tarihi kazanımlarımız:

1.    2022 için 5+7, 2023 için 8+6 ve enflasyon farkı
2.    3600 ek gösterge çalışması 2022’de tamamlanacak
3.    Sözleşmelilere kadro çalışması 2022’de tamamlanacak
4.    Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL’ye çıkarıldı.
5.    Yüz binlerce sağlık çalışanının sabit ek ödemeleri yüzde 20 arttırıldı.
6.    Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan Acil Tıp Teknisyeni ve Teknikerleri ile Toplum Sağlığı Teknisyenlerinin, performans puanları yüzde 50 artırıldı.  
7.    Dini bayramlarda verilen artırımlı nöbet ücreti uygulamasının milli bayramlarda da verilmesi sağlandı. Milli bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı, bunda böyle yüzde 25 artırımlı nöbet ücreti alacak. 
8.    Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretleri yüzde 50 artırıldı. 
9.    Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde tutulan nöbet ücretleri yüzde 50 artırarak, acil servis nöbetleriyle eş değer hale getirildi. 
10.    Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanı yüzde 40 oranında artırıldı. 
11.    Binlerce uzman hemşire ve ebenin, özel hizmet tazminatı ilaveleri yüzde 40 oranında artırıldı.
12.    Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının kadro unvan katsayısı ilavesi yüzde 50 oranında artırıldı.
13.    Entegre hastanelerde görevlendirilen diş hekimlerinin ek ödemesi, yüksek olan kurumun ek ödemesi üzerinden ödenmesi sağlandı. 
14.    Yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatı yüzde 100 oranında artırıldı. Ayrıca bu tazminatın kapsama alanına,  kadın konuk evi,  ŞÖNİM ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanları da dahil edildi.  
15.    “Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı” tanımındaki “yardımcı” ibaresi kaldırıldı. 
16.    Resmi ve dini bayramlardaki idari izinli günlerde görevli sağlık çalışanları nöbet ücreti alacak. 
17.    Hekim dışı sözleşmeli yöneticiler, sabit ek ödeme hakkından yararlanacak. 
18.    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan yüksek lisans ve doktora sahibi öğretmenlerin ek ders ücretleri artırıldı. Buna göre yüksek lisans sahibi öğretmenler yüzde 7, doktora sahibi öğretmenler ise yüzde 20 artırımlı ek ders ücreti alacak. 
19.    On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, bu sözleşme döneminde tekrar yapılması için çalışma başlatılacak. 
20.    Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının, süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılması sağlandı. 
21.    Sağlık çalışanları milli parklardan ücretsiz yararlanacak.
22.    2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitimiyle ilgili düzenlemenin devam etmesi sağlandı.


FOTO GALERİPAYLAŞ :