SASAM

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi
(SASAM)


SASAM, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası’nın (Sağlık-Sen) politika ve uygulamalarının akademik altyapısını oluşturmayı amaçlayan, sağlık, sosyal politika ve işgücü politikalarına ilişkin küresel ölçekte ve Türkiye ölçeğinde kanıta dayalı bilgi üreten, kaynağı çalışanların alın teri olan alanında ilk ve tek strateji kuruluşudur.


Sağlık, sosyal ve işgücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler ve sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmek, SASAM’ın öncelikli amaçları arasındadır.


SASAM, aynı zamanda kamunun yönetişim kapasitesini geliştirmeye teşvik edecek politikalar geliştirmek, sağlık ve sosyal politika karar süreçlerinde etkin ve öncü düşünce kuruluşu olmayı ve küresel ölçekte sağlık, sosyal ve işgücü politikalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


SASAM bilimsellik, bağımsızlık, güvenilirlik, tarafsızlık, değerlere bağlılık, paydaşlık ve katılımcılık ile çözüm odaklılığı kendine ilke edinmiştir.


SASAM’ın çalışma alanları içerisinde “Sağlık Politikaları”, “Sosyal Politika” ve “İşgücü Politikaları ve Sendikal Haklar” yer almaktadır. Ayrıca SASAM çalışma alanlarına din ve medeniyet, kimlik, kültür, etik ve ahlak konularını da dahil ederek düşünce üretmeyi amaçlamaktadır.


SASAM’ın Faaliyet alanları içerisinde; bilimsel toplantılar (Kongre, Sempozyum, Konferans, Seminer, Çalıştay, Arayış Toplantıları, vs.) gerçekleştirmek, saha araştırmaları yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek ve süreli/süresiz yayınlar (Kitap, Dergi, Rapor, Makale…vs.) ortaya koymak yer almaktadır.

 

SASAM ’ın Amaçları

 • Sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarını bilimsel çalışmalar ışığında çağdaş standartlara kavuşturacak akılcı çözümler üretmek,
 • Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını geliştirmeyi hedefleyen politikalar üretmek,
 • Kamunun yönetişim kapasitesini geliştirmeye teşvik edecek politikalar geliştirmek,
 • Sağlık ve sosyal politika karar süreçlerinde etkin ve öncü düşünce kuruluşu olmak,
 • Küresel ölçekte sağlık, sosyal ve iş gücü politikalarına katkı sağlamaktır.

 

SASAM ’ın İlkeleri

 • Bilimsellik
 • Bağımsızlık
 • Güvenilirlik
 • Tarafsızlık
 • Değerlere bağlılık
 • Paydaşlık ve katılımcılık
 • Çözüm Odaklılık