Sağlık-Sen’den TBMM Mesaisi: Sağlık Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin’e Ziyaret
20 Şubat 2024, Salı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Komisyon Üyelerini ve milletvekillerini ziyaret etti. 

Ziyaretlerde, Mecliste görüşmeleri devam eden sağlıkla ilgili kanun teklifine sağlık çalışanlarının nöbet ücretini artıracak ve gece çalışma tazminatı ödenmesini sağlayacak düzenlemenin eklenmesi talep edildi. Ayrıca Sağlık-Sen’in birçok talebini içeren raporu paylaşıldı. 

TBMM Genel Kurulunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin maddelerinin oylanmasına devam ediliyor. 

Görüşmeler sürerken, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu ve Mustafa Irgatoğlu, sağlık çalışanlarının gündeminde olan birçok konunun da görüşülen kanun teklifine girmesi için TBMM’de çeşitli temaslarda bulundu. 

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ile Komisyon Üyeleri Zeki Korkutata, Fevzi Zırhlıoğlu, Dt. Cüneyt Aldemir ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve Konya Milletvekili Dr. Abdullah Ağralı’yı ziyaret eden Sağlık-Sen heyeti, taleplerini dile getirdi.

Komisyon Başkanı Bilgin’e Rapor Sunuldu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, hekiminden hemşiresine, tıbbi sekreterinden paramediğine tüm sağlık çalışanlarının birçok talebi olduğunu söyleyerek, hazırladıkları raporu Sağlık Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin ve Milletvekilleri ile paylaştı. 

Birçok Maddenin Kanun Teklifine Eklenmesi İstendi 

Ziyaretlerde, sabit ücretlerin emekliliğe yansıtılması, taban ücretlerinin artırılması, nöbet ücretlerinin artırılması, icap nöbet ücreti sorununun çözülmesi, aile hekimlerinin teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi, üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmesi gibi birçok konunun Genel Kurulda görüşülen kanun teklifine eklenmesi talep edildi.

Sağlık-Sen tarafından taleplere ilişkin hazırlanan raporda şu maddeler yer aldı. 

Sağlık çalışanlarının sabit ücretlerinin hak kaybı olmadan emekliliğe yansıtılması

Sağlık çalışanlarının taban ücretinin artırılması,

Nöbet ücretlerinin artırılması

İcap nöbet ücreti sorununun çözülmesi

Sağlık çalışanlarının giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması ve ayni olarak verilmesi

Hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400’e çıkarılması ve 3600 düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması

Aile hekimi   ve aile sağlığı çalışanlarının teşvik ve destek ödemelerinin düzenlenmesi 

Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılması

Sağlık Lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarının artırılması

Araştırmacıların ek gösterge ve ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi

4/C’den 4/B’ye aktarılan personelin zorunlu emeklilik sorununun çözülmesi

Üniversite hastaneleri çalışanlarına tayin hakkının verilmesi

Kadroları döner sermayede bulunan sağlık çalışanlarının merkezi bütçeye geçirilmesi

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (THSGM) kadrolarında bulunan personelin tamamının, sabit ek ödeme ile taban ve teşvik ek ödemeden yararlandırılması

 

 
PAYLAŞ :